0535 246 23 62

Ünlü Neyzenler

Neyzen Ulvi Erguner

Ağustos 1924 tarihinde İstanbul'da Sultan Selim semtindedoğdu. Babası, asrımızın ney üstadı ve bestekar Süleyman ERGUNER ( 1902-1953)'dir. Annesi, Muazzez Hanım (ö.1972) 'dır.

Kardeşlerinden Asaf Erguner (doğum: 1927), iktisatçı ve aynızamanda tanburidir. Kız kardeşi Serap Erguner ( 1933-1996)'de mûsikî ileuğraşmış, kanun çalmıştır. Babası Süleyman Erguner'in memuriyeti sebebiyleküçük yaşından îtibâren Anadolu'nun çeşitli yerlerinde dolaşmıştır.

ÇarşambaYeşilırmak İlk Mektebi, Konya Askeri Ortaokulu, Konya Maltepe Askeri Lisesi'niiyi derece ile bitirdikten sonra, İstanbul'a gelerek kimya veya tıp öğrenimiyapmak istediyse de kayıtların vakti geçtiğinden gerçekleştirememiştir. Bunun üzerine Kara Harp Okulu'na gitmeye karar vermiş; burada da kayıtlarıntamamlanması üzerine müsait olan levazım sınıfına kaydolmuştur. Kara HarbOkulu'ndan 1943 yılında mezun olarak ordu saflarına katılmıştır.

Neyzenliği ve ilk mûsikî bilgilerini babasından öğrenmiştir.Bunun yanında devrin diğer üstadlarından meşk etmiş, Konya Askeri Ortaokulu'ndaAhmet Ezgimen'den istifâde ederek bandoya da girmiştir.

Subay olarak Ankara ve İstanbul'da görev yaptığı yıllarda,babasının yanı sıra; Halil Can, Nuri Halil Poyraz, İlyas Tonguç, Fahri Kopuz,Hulûsi Gökmenli, Sadeddin Heper' den mûsikî meşketmiştir. Aynı zamanda TRTİstanbul ve Ankara Radyosu'nun yayınlarına katılmış, Mesud Cemil Bey ile zamanzaman yaptığı sohbetlerde, mûsikî anlayışı bakımından istifâde etmiştir.

Çeşitli rütbelerde; Gelibolu, Kars, Erzurum, Ankara, İstanbul'dagörev yaptıktan sonra, 7 Haziran 1958-9 Haziran 1959 tarihlerinde Kore ve dahasonra emekli olana kadar Hayrabolu ve Keşan'da bulunmuş; 23 Mart 1964 tarihindekendi arzusu ile yarbay rütbesinde iken ordudan ayrılmıştır. Emekli oluşundankısa bir süre sonra, TRT İstanbul Radyosu Türk Mûsikîsi ve Halk Mûsikîsi Müdürlüğügörevine getirilmiştir.

İstanbul Radyosu'ndaki müdürlük görevinin yanısıra neyzen vekoro şefi olarak çalışan Ulvi Erguner'in TRT'de yaptığı önemli çalışmaları şuşekilde sıralamak mümkündür :

1. Sanatçılara geniş imkânlar ve kadrolar sağlamıştır.

2. Türk Halk Mûsikîsi Şube Müdürlüğü'nü bağlı bulunduğu TürkMûsikîsi Müdürlüğü'nden ayırmış, böylece yardımcısı Nidâ Tüfekçi'nin başınageldiği Türk Halk Mûsikîsi Şube Müdürlüğü'nün bağımsız olarak kuruluşunayardımcı olmuştur.

3. Türk Tasavvuf Mûsikîsi'nin İstanbul Radyosu'ndaki ilk vetemel programlarını gerçekleştirmiştir.

4. Târihi Türk Mûsikîsi üzerinde çalışmalar yapmış, MerâgalıAbdülkadir, Fârâbi, Kâtip Çelebi gibi bestekârların eserlerini mûsikîmizekazandırmış, İstanbul Radyosu'nda ilk olarak kurduğu ve yönettiği "KlâsikTürk Mûsikîsi Erkekler Korosu" nda (Ensemble Ulvi Erguner) bu eserlerinbant kayıtlarını yapmıştır.

Türk mûsikîsi nazariyatı, usûlleri ve ney ile ilgilinotları, Tarihi Türk Mûsikîsi, Türk Askeri Mûsikisi (Mehter), Türk Din Mûsikîsiüzerinde araştırmaları, makaleleri bulunan Ulvi Erguner, neyin yanı sıra ud vekeman da icrâ ederdi. Neyi, babasının uslûbunda yâni "ErgunerUslûbu"nda icrâ eden Ulvi Erguner, kendine has sağlam tekniği, rûhâni vegüzel üfleyişi ile tanınırdı. TRT İstanbul ve Ankara Radyosu arşivlerinde,birçok plak ve kasette çeşitli ney taksimleri bulunmaktadır. Konya'da yapılanMevlânâ'yı Anma Törenleri'nde neyzenbaşılık görevini sürdürmüştür.

Beyâtî Araban Peşrev ve Saz Semâîsi'ni bestelemiş olan UlviErguner, 17 Kasım 1974 Cumartesi günü saat 00.30'da vefat etmiştir.Etiketler:
Neyzen Ulvi Erguner Ünlü Neyzenler


İletişim Bilgileri

 • Adres: Erenköy Mah. Cüretkar Sk. No:9 - Selçuklu / Konya
 • Telefon: 0535 246 23 62
 • Fax:
 • Email: neyyapimi@hotmail.com

İletişim Bilgileri

 • Adres :

  Erenköy Mah. Cüretkar Sk. No:9 Selçuklu / Konya

 • Tel :

  0535 246 23 62

 • Fax :

 • E-mail :

  neyyapimi@hotmail.com

Ney Yapımı | Ney Konya | Ney Kursu | Ney Fiyatları | Ney Yapımı Videolar

© 2017. Ney Yapımı | Ney Konya | Ney Kursu | Ney Fiyatları | Ney Yapımı Videolar www.www.neyyapimi.net