0535 246 23 62

Ünlü Neyzenler

Neyzen Hüseyin Fahreddin Dede

(1854-1911) 1854yılında Beşiktaş Mevlevîhânesi'nde doğdu. Aynı tekkenin Şeyhi Hasan NazifDede'nin oğludur. Babasının 1861'de ölümüyle Konya Mevlevîhânesi PostnişiniSadrettin Çelebi'nin izniyle 8 yaşında tekkeye şeyh oldu. Zaten babasısağlığında oğluna icazetini vermişti. Bu icazetname Afyon Tekkesi ŞeyhiKebalettin Çelebi, Kahire Mevlevîhânesi Şeyhi Azmi Dede tarafındanyenilenmişti. İlkokulu bitirdikten sonra orta öğrenimini Beşiktaş Rüştiyesi'ndetamamladı. 1872 yılında Yenikapı Mevlevîhânesi Şeyhi Osman Selahattin Dede'ninkızı Fatma Aliye hanımla evlendi. Bu evlilikten üç kız bir erkek çocuğu dünyayageldi. Beşiktaş'ta bulunan Mevlevîhâne yıkılınca Maçka'ya taşınmıştı, burası dakamulaştırılınca Mevlevîhâne Bahariye'ye taşındı.

1911yılında hastalandı muayeneye gelen hükümet tabibi kolera hastalığındanşüphelendi ve Mevlevîhane'nin karantina altına alınmasını söyledi. Bundan büyükbir telaşa kapılan Şeyh Efendi ertesi gün vefat etti ve tekkenin mezarlığındatoprağa verildi.

Sözlümûsıkî dalında hocası Ahmed Efendi daha sonraları Zekâî Dede'dir. AhmedEfendi'nin ölümünden sonra Zekâî Dede'den pek çok fasıllar geçti. Ona Batımûsıkîsini ve batı notasını öğreten ise Mızıkay-ı Hümâyûn hocalarından flütçüHacı Ratip Efendi'dir. Ney hocaları ise sırası ile Neyzen Salih Dede, NeyzenYusuf Paşa, Kozyatağı Rufaî Tekkesi Şeyhi Abdülhalim Efendi'dir. AyrıcaAbdülhalim Efendi'den nazariyat, Hamparsum notası öğrendi. Dinî ve din dışırepertuarını genişletti. Dinî konulu şiirlerinin çoğu Hz. Peygamber, Ehlibeytve Mevlânâ Celâleddin'e aittir. Öğrencisi Dr. Suphi EZGİ çok güzel neyçaldığını, taksimlerinde kusursuz, falsosuz, olağanüstü güzel cümlelerkurduğunu söyler. Tasavvuf ilminde ve Mesnevî okumada çok ustaydı.Mevlevîhânede mûsıkî, tasavvuf, Fransızca ve mesnevî dersleri verirdi.

BaştaRauf Yekta Bey olmak üzere Kazım UZ, Cemal Dede, İsmail Hakkı Bey, MünirKÖKTEN, Sabri Efendi, Nurullah KILIÇ, Hüseyin Sadettin AREL, Suphi EZGİ, AhmetIRSOY başlıca öğrencileridir. mûsıkî eserlerinin dışında Silsilename, Divançe,Mevlevîlik Mecmuası gibi eserleri vardır. mûsıkî eseri olarak Acemaşiranmakamındaki Mevlevî Âyîni bestekârlıktaki kudret ve kabiliyetini gösterir.Bundan başka 2 saz semaîsi 5 tane de sözlü eseri sayılabilir.Etiketler:


İletişim Bilgileri

 • Adres: Erenköy Mah. Cüretkar Sk. No:9 - Selçuklu / Konya
 • Telefon: 0535 246 23 62
 • Fax:
 • Email: neyyapimi@hotmail.com

İletişim Bilgileri

 • Adres :

  Erenköy Mah. Cüretkar Sk. No:9 Selçuklu / Konya

 • Tel :

  0535 246 23 62

 • Fax :

 • E-mail :

  neyyapimi@hotmail.com

Ney Yapımı | Ney Konya | Ney Kursu | Ney Fiyatları | Ney Yapımı Videolar

© 2017. Ney Yapımı | Ney Konya | Ney Kursu | Ney Fiyatları | Ney Yapımı Videolar www.www.neyyapimi.net