0535 246 23 62

Ünlü Neyzenler

Neyzen Salim Bey

(1829-1884) SalimBey Üsküdar'lıdır; bü yüzden Üsküdarlı Salim olarak da bilinir.Kardeşi HacıFaik Bey gibi onun da hayat hikayesi hakkında ayrıntılı bilgimiz yok. Takriben1829 ya da 1830 yılında Üsküdar'da doğdu.O zamana göre iyi öğrenim gördüğüyaptığı memuriyetlerden ve güçlü bir sanatkar oluşundan anlaşılıyor .Üsküdar'ınKefçe Dede Mahallesi ve Karacaahmed Caddesi'nde bulunan Şeyh Cemal EfendiTekkesi şeyhi Fethi Efendi ya da Malatyalı Osman Ağa adı ile anılan bu zatınkızı Dürriye Hanımla evlenmi,, bu evlilikten Sadiye adında bir kız çocuğudoğmuştur .

Genç yaşındakendini yetiştirmeye ve tasavvuf yolunda çalışmaya başlayarak Sâdiyyetarikatine girdi.Kısa zamanda kayınbabasından ''Hilafet'' aldı. Bu tarikattenolmasına rağmen mevlevilik, rufâilik gibi tarikatlerin de dostuydu. Pek çoktekkede ney çalmış, yeğeninin ifadesine göre ''Ticaret Nezareti''ndemüdürlükyapmıştır .Orta boylu, ağarmş, top sakallı, ağır hareketli, yakışıklıbir kimseymiş.

Salim Bey, 1884(H.1302) Ramazan'ının 22. Pazar günü, Şeyh Edhem Efendi'nin Rifâî dergahındayapılan ayinde taksim etmiş, ayin devam ederken fenalaşmış, tekkeninzikirbaşısına ''Kerim Allah, Rahim Allah'' ilâhisini okumasını söylemi, ve oanda vefat etmiştir.Ertesi gün Üsküdar Yenicamii'nde öğle namazı kılındıktansonra kalabalık bir cemaatle, kayınbabasının Salı Tekkesi altındaki türbesineve onun yanına defnedildi. Usküdarlı Osman Şemsi Efendi'nin tarih şiiri şöyle:

Neyçalar iken Rifâî dergahında nagehan,

GöçtüAllah diyerek i'lân kıldı vaslını.

Akl-ıâşir çıkdı yazdı fevtine tarih Şems,

Çaldıneyzen mîr Salim ömrünün son faslınıEtiketler:


İletişim Bilgileri

 • Adres: Erenköy Mah. Cüretkar Sk. No:9 - Selçuklu / Konya
 • Telefon: 0535 246 23 62
 • Fax:
 • Email: neyyapimi@hotmail.com

İletişim Bilgileri

 • Adres :

  Erenköy Mah. Cüretkar Sk. No:9 Selçuklu / Konya

 • Tel :

  0535 246 23 62

 • Fax :

 • E-mail :

  neyyapimi@hotmail.com

Ney Yapımı | Ney Konya | Ney Kursu | Ney Fiyatları | Ney Yapımı Videolar

© 2017. Ney Yapımı | Ney Konya | Ney Kursu | Ney Fiyatları | Ney Yapımı Videolar www.www.neyyapimi.net