0535 246 23 62

Ünlü Neyzenler

Neyzen Emin Dede

Neyzen, bestekâr ve hattat olan Neyzen Hattat Mehmet Emin Dede 14Mart 1883’te Tophane’de doğdu. Babası Eski Ali Paşa Hırka-ı Saadet Camii hatibiHafız Eyüp Sabri Efendidir. Emin Dede, Sirkeci Mekteb-i İbtidaîsini, FevziyeRüşdiyesini ve Vefâ İdâdisini bitirdi. İki yıl Hukuk Fakültesi ile SüleymaniyeMedresesinde Hoca Nuri Efendinin derslerine devam ettiyse de bitiremedi vememuriyete başladı. Çeşitli görevlerde bulundu.

Rüşdiye’de okurken, kardeşiÖmer Vasfi Efendi ile birlikte salı günleri Sâmi Efendi’ye meşke gitti.Çukurcumalı Kadri Efendi’den sülüs ve nesih, ağabeyi ile ara sıra gittişi SâmiEfendi’den de celî meşk ediyordu. Aziz Dededen ney öğrenerek GalataMevlevihânesi neyzenleri arasına katıldı. Neyini, Şeyh Hüseyin Fahreddin Dede veAziz Dedenin yerine Galata neyzenbaşısı olan Hakkı Dededen (ö. 1918) meşkederek ilerletti. Aziz Dedeyi kaybettikten sonra Bahariye Mevlevihanesi ŞeyhiHüseyin Fahreddin Dede Efendi’ye devam etti. Rauf Yekta Beyden Hamparsum,Şevket Gavsi Beyden Batı notaları ile nazariyat, Galata kudümzenbaşısı RaifDededen ayinler, Hopcuzâde Ahmet Efendi ile kardeşi Hopcuzâde Şeyh RızaEfendiden Miraciye ve İlâhiler Hafız Haşim Efendi ile Ahmet Irsoy’dan birerayin öğrendi. Dindışı mûsikîyi Hafız İshak Efendi-zâde Sâdık Beyden meşk etti.Bolahenk Nuri Beyden de dindışı parçalar öğrendi.

Kulekapı Mevlevihanesi neyzenbaşısı Hakkı Dede’nin vefatı üzerineaynı Mevlevihane’de neyzenbaşılığa getirildi ve dergahların kapatılmasına kadar(1925) bu görevde kaldı. 1934’te çıkan Soyadı Kanununda ‘Yazıcı’ soyadınıseçti. Erkan-ı Harbiye Matbaası Ankara’ya nakledilince emekliliğini istedi. Sonyıllarında evlendi. Çocuğu olmadı. 1943 Ağustosunda gelen felçle yatağa düştü,3 Şubat 1945’de vefat etti ve Eyüp kabristanına defnedildi. Neyzen Hacı EminDede bir çok seçkin neyzen yetiştirmiştir. Başlıca öğrencileri: Halil Dikmen,Halil Can, Süleyman Ergüner, Dr. Emin Kılıçkale, Hakkı Süha Gezgin, Bahriyeliİbrahim Bey, Cafer Bey, Sucu Hasan Dede, Hakim Hicabı Fıratlı, Semazen AhmetBican Dededir. Notalarını ölünce Halil Can’a bıraktı. Bir aralıkDârü’l-Elhân’da ney muallimliği de yaptı. Aynı zamanda hattat da olan EminDede, klasik Musikimizin klasik formlarına ve geleneğe sonuna kadar bağlıkalmış ve bu anlayışla değişik formlarda birçok eser bestelemiştir. (Öztuna,II/492, Derman, 12-14, Ayvazoğlu, sayı: 355)Etiketler:


İletişim Bilgileri

 • Adres: Erenköy Mah. Cüretkar Sk. No:9 - Selçuklu / Konya
 • Telefon: 0535 246 23 62
 • Fax:
 • Email: neyyapimi@hotmail.com

İletişim Bilgileri

 • Adres :

  Erenköy Mah. Cüretkar Sk. No:9 Selçuklu / Konya

 • Tel :

  0535 246 23 62

 • Fax :

 • E-mail :

  neyyapimi@hotmail.com

Ney Yapımı | Ney Konya | Ney Kursu | Ney Fiyatları | Ney Yapımı Videolar

© 2017. Ney Yapımı | Ney Konya | Ney Kursu | Ney Fiyatları | Ney Yapımı Videolar www.www.neyyapimi.net